บริการตรวจรับเว็บไซต์ (WordPress)

ในปัจจุบันการจัดทำเว็บไซต์ในระบบ WordPress มีหลากหลายผู้ให้บริการ ทั้งส่วนบุคคลและในรูปแบบบริษัท ซึ่ง คุณภาพของเว็บไซต์ที่ได้ และความถูกต้องของระบบ ตรงตามความต้องการของผู้ว่าจ้างหรือไม่ เป็นเรื่องที่สำคัญ รวมไปถึงปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อการใช้งาน เช่น การแสดงผลที่ถูกต้องในทุกอุปกรณ์, ระบบต่างๆ ใช้งานได้ถูกต้อง, ความปลอดภัย และความเร็วในการเข้าชมเว็บไซต์ เป็นต้น ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ บางอย่าง เป็นสิ่งที่เราสามารถทดสอบได้ด้วยการเข้าชม แต่บางอย่าง เป็นเรื่องของ Coding และ Script ซึ่งต้องใช้ผู้ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ในการตรวจสอบ ก่อนที่สิ้นสุดขั้นตอนของการส่งมอบเว็บไซต์ กับทางผู้จัดทำ เพราะหากเราพบปัญหาหลังจากนั้น การแจ้งให้ปรับแก้ไข อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งกลายเป็นส่วนเกิน ที่เราไม่ควรจะต้องเสีย เพียงเพราะเราไม่ได้ตรวจสอบให้ดีก่อนจบงาน

บริการเสริม : ตรวจรับเว็บไซต์ WordPress

รายละเอียดบริการ
1.ตรวจสอบในเรื่องของการออกแบบ และกราฟฟิก

 • ตรวจสอบการแสดงผลเว็บไซต์ในแต่ละ Browser (Firefox, Chrome, Opera, Safari และ Internet Explorer)
 • ตรวจสอบการแสดงผลเว็บไซต์ในแต่ละ Device (Mobile, Tablet)
 • ตรวจสอบความถูกต้องของ Link ต่างๆ (Menu Website, Internal Link, External Link)
 • ตรวจสอบการแสดงผลของระบบ Feed (Facebook Page Plugin, Instagram Plugin)
 • ตรวจสอบการแสดงผลของ Script Embed (Facebook, youtube)
 • ตรวจสอบการติดตั้ง Script ต่างๆ (Google Analytics, Google Tag Manager, Facebook Pixels)

2.ตรวจสอบในเรื่องของการใช้งาน

 • ทดสอบการใช้งานระบบ Backoffice ของเว็บไซต์
 • ทดสอบการส่ง Email จากระบบ Form ของเว็บไซต์
 • ตรวจสอบความเร็วของการเข้าชมเว็บไซต์

3.ตรวจสอบการทำงานของ Script

 • ตรวจสอบ Error ของ Script ที่ทำงานบนหน้าเว็บไซต์
 • ตรวจสอบ Error ของ Animation บนหน้าเว็บไซต์

หมายเหตุ

 • ราคานี้เป็นราคาในการตรวจรับเท่านั้น ไม่รวมการแก้ไข (รายงานสรุปการตรวจรับ จะมีวิธีแก้ไข และคำแนะนำ)
 • หากมีระบบหรือส่วนของข้อมูลที่ยังจัดทำไม่เสร็จ ณ วันที่ใช้บริการตรวจรับเว็บไซต์ จะไม่รวมอยู่ในการตรวจครั้งนี้

เงื่อนไขการชำระเงิน

 • 100% เมื่อเริ่มดำเนินการ

ค่าบริการเริ่มต้น

2,500

บาท/เว็บไซต์ (ราคาขึ้นอยู่กับขนาดของเว็บไซต์)

สนใจบริการหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม