Google Analytics คืออะไร มีส่วนช่วยในการทำเว็บไซต์อย่างไรบ้าง

ไม่ว่าจะทำธุรกิจออนไลน์ประเภทใดก็ตามองค์กรขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ก็จะมีการแข่งขันในโลกออนไลน์กันมากยิ่งขึ้น วัตถุประสงค์เพื่อให้แบรนด์สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนและเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นแบบที่ต้องการนั่นเอง การเลือกใช้เครื่องมือเพื่อวัดผลทางการตลาดออนไลน์เป็นสิ่งสำคัญที่ควรรู้จักมากที่สุดและจะต้องทำความเข้าใจในการใช้งานให้ดีก็จะส่งผลทำให้เว็บไซต์ที่สร้างขึ้นสามารถมีผู้ใช้งานและเป็นที่รู้จักของกลุ่มลูกค้าใหม่ๆได้มากยิ่งขึ้นอย่างมากมาย ดังนั้นในบทความนี้จึงพาทุกท่านมาทำความรู้จักเกี่ยวกับ Google Analytics คืออะไร และมีส่วนช่วยในการทำเว็บอย่างไรบ้างโดยมีรายละเอียดดังนี้

 

Google Analytics คืออะไร

เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์และเก็บข้อมูลสถิติของเว็บไซต์ว่ามีคนเข้าใช้งานคือใคร โดยจะมีข้อมูลในส่วนของเพศอายุ และอุปกรณ์ที่เข้าชมเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ในการวิเคราะห์และวางกลยุทธ์ในเรื่องของการทำการตลาดให้มีความแม่นยำและตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด และถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่สามารถใช้งานได้ฟรีอีกด้วย

 

การดูรายงานของทาง Google Analytics แบบเบื้องต้น

ซึ่งการดูรายงานของทาง Google Analytics ประกอบไปด้วยกันดึงข้อมูลในส่วนของรายงานออกมาได้อย่างง่ายดาย ข้อมูลก็จะมีการระบุในเรื่องของผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์เอาไว้อย่างละเอียดที่สุดสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเรื่องของการตลาดออนไลน์ได้ทันที ดังนั้นวิธีการดูรายงานของทาง Google Analytics ก็สามารถแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดังนี้

 

  1. Audience Reports

สำหรับรายงานชุดนี้จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่เข้ามาชมเว็บไซต์ของเราโดยจะมีข้อมูลแบบเบื้องต้นให้เราได้ทราบ เช่น ผู้ใช้งานเพศอะไรอายุเท่าไหร่ อาศัยอยู่จังหวัดอะไร มีการใช้เครื่องมือในการรับชมเว็บประเภทใดบ้าง ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะทำให้เราสามารถกำหนดในส่วนของ Target เพื่อใช้ทำโฆษณาได้อย่างถูกต้องนั่นเอง

 

  1. Acquisition Reports

ในส่วนของรายงานว่าผู้รับชมเว็บไซต์ของเรามาจากช่องทางไหน  มีการพิมพ์ชื่อเว็บไซต์มาโดยตรงหรือมีการ search ผ่านทาง google ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถทำให้เราเลือกช่องทางโปรโมทธุรกิจต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเอง

 

  1. Behavior Reports

รายงานในภาพรวมที่ทำให้เราทราบพฤติกรรมของผู้เข้าชมเว็บไซต์ว่าลูกค้าส่วนใหญ่ชื่นชอบเข้ามาในหน้าส่วนใดมากที่สุด และมีการดูข้อมูลหรือสินค้าอะไรต่อไปบ้าง โดยข้อมูลในส่วนนี้มีข้อดีตรงที่ว่าทำให้เราสามารถทราบว่าลูกค้าชื่นชอบรูปแบบเว็บไซต์โดยส่วนใดมากที่สุดเพื่อที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้และปรับปรุงแก้ไขการใช้งานบนหน้าเว็บให้ดียิ่งขึ้นนั่นเอง

 

  1. Conversions Reports

เป็นรายงานที่จะแสดงในเรื่องของการสั่งสินค้าของลูกค้า ลงทะเบียน การคลิกส่วนต่างๆบนหน้าเว็บไซต์ ซึ่งรายงานในส่วนนี้จะมีรายงานในเชิงลึกว่าลูกค้าชื่นชอบในการซื้อสินค้าประเภทใดมากที่สุดมียอดขายประมาณเท่าไร ซึ่งสามารถใช้ข้อมูลในส่วนนี้ไปปรับกลยุทธ์การตลาดให้ดียิ่งขึ้น โดยจะเพิ่มกลุ่มลูกค้าให้มากมายในแบบที่ต้องการอีกด้วย

 

ความสามารถของ Google Analytics มีอะไรบ้าง

เป็นเครื่องมือที่สามารถวัดประสิทธิภาพของเว็บไซต์ได้อย่างดีที่สุด มีการนำเสนอข้อมูลแบบเชิงรุกของลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ในช่วงเวลาใดบ้าง สามารถเก็บสถิติแบบละเอียดได้อย่างที่ต้องการ ส่งผลดีที่ทำให้นักการตลาดสามารถรวบรวมข้อมูลเหล่านี้ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นให้มีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของลูกค้าได้อย่างหลากหลาย เพราะฉะนั้นความสามารถพิเศษในการใช้งานในส่วนอื่นๆของทาง Google Analytics ก็มีรายละเอียดสำคัญดังนี้

 

1.มีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ข้อมูล Acquisition เบื้องต้นได้ดีที่สุด โดยมีข้อมูลในส่วนของจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ปริมาณเท่าใด มีการฟอร์มผ่านออนไลน์ในปริมาณเท่าใดบ้าง ซึ่งข้อมูลในส่วนนี้จะทำให้นักการตลาดสามารถนำไปใช้ต่อยอดโดยการปรับปรุงแก้ไขเว็บไซต์ให้สามารถใช้งานได้ดียิ่งขึ้น พร้อมกับยังสามารถเตรียมแผนการโปรโมทแบรนด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมที่สุด

 

2.ช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าได้ดีที่สุด ผู้ใช้งานสามารถนำข้อมูลไปปรับปรุงในส่วนของหน้าเว็บให้ดียิ่งขึ้นทำให้ลูกค้าสามารถอยู่บนเว็บได้นานส่งผลดีในเรื่องของการปิดการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

3.มีความสามารถในการวิเคราะห์ Conversion Rate ได้อย่างดีที่สุด เช่น จำนวนการคลิกเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ จำนวนการสมัครสมาชิก รวมไปถึงจำนวนการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิพิเศษ ข้อมูลเหล่านี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการโปรโมทธุรกิจได้อย่างต้องการ

 

4.มีความสามารถในการวิเคราะห์ Demographic โดยสามารถวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุด เป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับ เพศ อายุ ประเทศที่อยู่อาศัย ความสนใจและความชื่นชอบแบบเบื้องต้น ข้อมูลเหล่านี้จะทำให้นักการตลาดสามารถค้นหากลุ่มเป้าหมายที่ใช่ในอนาคตให้ตรงกับแบรนด์สินค้าได้อย่างถูกต้องแบบที่ไม่ต้องจ่ายงบประมาณในการโฆษณาให้มากมาย

 

5.สามารถวัดความเร็วของหน้าเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยในเรื่องของการทำ seo ได้อย่างดีที่สุด เนื่องจากระบบออริทึมจะมีการจัดลำดับให้เว็บไซต์ที่ใช้เทคนิคนี้จะสามารถกลายเป็นเว็บไซต์แนะนำและติดอันดับหน้าแรกได้อย่างรวดเร็ว

 

คำศัพท์ต่างๆ ที่ควรรู้เกี่ยวกับ Google Analytics มีอะไรบ้าง

Google Analytics เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดประสิทธิภาพของเว็บไซต์ในการนำข้อมูลเชิงลึกต่างๆมาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์และแผนการตลาดต่อไปให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้นก่อนการใช้งาน Google Analytics ต้องทำความรู้จักเกี่ยวกับคำศัพท์ต่างๆให้ดีที่สุดโดยมีรายละเอียดดังนี้

 

1.Users

จำนวนผู้ใช้งานที่เข้ามาในเว็บไซต์ช่วงแต่ละวันซึ่งจะมีการนับจำนวนคนตั้งแต่ user ใหม่และ user เก่ารวมกันซึ่งจะมีการใช้หลักการของคุกกี้อย่างนั่นเอง

 

2.New Users

เป็นจำนวนผู้ใช้ใหม่ที่เข้ามาในเว็บไซต์ซึ่งจะไม่มีการนับผู้ใช้งานเก่า ซึ่งถ้าหากมีจำนวนผู้ใช้งานใหม่แสดงถึงว่าเว็บไซต์ของเรากำลังเติบโตยิ่งขึ้นเรื่อยๆ

 

3.Sessions

เป็นจำนวนของ Traffic ที่เข้ามาในเว็บไซต์โดยผ่านในช่วงเวลาหนึ่ง จะมีการนับTraffic ที่ยังมี Active ในแบบเบื้องต้น ซึ่งโดยปกติแล้วจะรู้ว่าเว็บไซต์จะมีปริมาณของ Traffic เยอะหรือไม่จะมีการใช้ในส่วนของ Sessions เป็นตัวช่วยในการอ้างอิงพี่มีปริมาณมากกว่า Users เพราะจำนวน user เดิมสามารถสร้างจำนวนในส่วนของ Sessions ได้หลากหลายเซสชั่นอย่างนั้นเอง

 

4.Number of Sessions per User

เป็นจำนวนตัวเลขคนต่อปริมาณของ Sessions อย่างนั้นเอง โดยผู้ใช้งาน 1 user สามารถเข้าเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นได้หลากหลาย Sessions ถ้าตัวเลขมีปริมาณมากหมายความว่าผู้ใช้งาน 1 คนจะมีการเข้าใช้งานเว็บในแบบที่หลาย Sessions นั่นเอง

 

5.Pageviews

ปริมาณตัวเลขของจำนวนหน้าเว็บทั้งหมดที่มีการถูกเปิดขึ้น ถ้าตัวเลขมีปริมาณที่มากขึ้นแสดงว่าเว็บของเราเริ่มได้รับความนิยมจากกลุ่มผู้ใช้งาน

 

6.Pages / Sessions

เป็นตัวเลขที่บอกว่าจำนวน 1 Session เปิดหน้าเว็บไปทั้งหมดกี่หน้าแล้ว ยิ่งมีจำนวนต่อ 1 Session ที่เปิดเป็นจำนวนมาก แสดงได้ว่าเว็บของเรามีความน่าสนใจในการใช้งานมากที่สุด โดยเฉพาะถ้าเป็นเว็บไซต์ประเภท e-commerce ยิ่งมีตัวเลขมากบ่งชี้ว่าสินค้าของเรามีความน่าสนใจ

 

สรุป

Google Analytics ถือว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์และเก็บข้อมูลของผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสมกับโปรแกรมเมอร์และนักการตลาดที่ต้องการปรับปรุงแก้ไขการใช้งานบนหน้าเว็บให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถนำข้อมูลต่างๆที่ได้รับจากการใช้เครื่องมือตัวนี้ไปวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นบนหน้าเว็บไซต์ได้อย่างตรงจุดที่สุด ส่งผลดีที่ทำให้ธุรกิจและแบรนด์ที่ทำอยู่ เป็นที่ยอมรับและที่รู้จักของกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย

 

 

 

[Total: 0   Average: 0/5]