เว็บไซต์ PHP

Customize Website

ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ด้วยภาษา PHP เหมาะกับเว็บไซต์ขององค์กรขนาดใหญ่ ที่ต้องการระบบที่เฉพาะเจาะจง เช่น ระบบสมาชิกแบบหลายระดับชั้นการเข้าถึงข้อมูล, ระบบบริหารจัดการรายรับ-รายจ่าย ของหลายสาขา เป็นต้น หรือแม้กระทั่งการพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมต่อกับระบบภายนอกอื่นๆ เช่น ระบบจัดการ Stock หรือระบบทางด้านบัญชี เป็นต้น ซึ่งการพัฒนาเว็บไซต์ในรูปแบบเหล่านี้ ไม่สามารถใช้ระบบ CMS ทั่วไปได้ การพัฒนาระบบใหม่ตั้งแต่ต้น นอกจากจะตอบโจทย์ในการเขียนระบบที่ซับซ้อนแล้ว ยังรองรับการพัฒนาต่อยอดระบบอื่นๆ ในอนาคตได้อีกด้วย

ในส่วนของการออกแบบเว็บไซต์ สามารถพัฒนาให้มีลูกเล่นการแสดงผล Animation ต่างๆ ที่น่าสนใจ โดยใช้การพัฒนา CSS ร่วมกับ Javascript เพื่อให้ ข้อมูลของลูกค้ามีการแสดงผลที่เข้าใจง่าย สวยงาม เรามีทีมออกแบบที่เชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรง ที่จะช่วยให้คำแนะนำ และสร้างไอเดียการนำเสนอข้อมูล ให้แตกต่างและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเว็บไซต์ของคุณ

Plan 5 : ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ PHP เขียนระบบใหม่ (Corporate+Portfolio)

รายละเอียดการจัดทำเว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ในระบบ PHP สำหรับลูกค้าที่ต้องการทำเว็บไซต์ขนาดใหญ่ ในรูปแบบ Corporate ซึ่งมีงบประมาณสูง ต้องการพัฒนาระบบเพื่อเชื่อมต่อกับ Software อื่นๆ หรือมีระบบการใช้งานที่ซับซ้อน เฉพาะทาง และต้องการการพัฒนาต่อในอนาคต

 • เหมาะกับลูกค้าที่มีความต้องการเฉพาะทาง หรือระบบที่มีความซับซ้อนภายในเว็บไซต์ โดยใช้เวลาในการจัดทำเว็บไซต์ทั้งหมด โดยประมาณ 60-90 วัน (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการตรวจงาน ของทางลูกค้า ความซับซ้อนของระบบ)
 • ติดตั้ง Google Analytics และ Code สำหรับการติดตามอื่นๆ ได้ เช่น Facebook Pixels
 • หน้าเว็บไซต์รองรับการเข้าชมในทุกอุปกรณ์ (Responsive)
 • โดยมีหน้าเว็บไซต์รวม ไม่เกิน 20 หน้า (หน้าเว็บไซต์ที่เพิ่มจากระบบได้เอง จะไม่นับในจำนวนนี้)
 • มีระบบ Backoffice ให้ลูกค้าสามารถอัพเดทเนื้อหาเว็บไซต์ได้ (ผ่านการ Login ด้วย Username/Password)
 • หลังจากจัดทำเว็บไซต์เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีคู่มือการอัพเดทเว็บไซต์ (ไฟล์ pdf) ส่งมอบให้ทางอีเมล์
 • ราคาค่าออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ขึ้นอยู่กับความซับซ้อน และจำนวนระบบภายในเว็บไซต์ ซึ่งต้องสรุปอยู่ในรูปแบบเอกสารสัญญา ก่อนเริ่มงานจริง
 • เมนูเริ่มต้น Home, About Us, Promotions, Products, Solutions, News, Contact Us

หมายเหตุ

 • กรณีที่ทางลูกค้าต้องการระบบเพิ่มเติม นอกเหนือจากรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายใบเสนอราคา จะต้องมีค่าใช้จ่ายในการเขียนระบบใหม่
เริ่มต้น

70,000

บาท

Plan 6 : ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ PHP เขียนระบบใหม่ (E-Commerce)

รายละเอียดการจัดทำเว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ในระบบ PHP สำหรับลูกค้าที่ต้องการทำเว็บไซต์ E-Commerce ขนาดใหญ่ ซึ่งมีงบประมาณสูง มีระบบการใช้งาน และการจัดการสินค้าที่เฉพาะทาง และต้องการการพัฒนาต่อในอนาคต

 • เหมาะกับลูกค้าที่มีความต้องการเฉพาะทาง หรือระบบที่มีความซับซ้อนภายในเว็บไซต์ โดยใช้เวลาในการจัดทำเว็บไซต์ทั้งหมด โดยประมาณ 60-120 วัน (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการตรวจงาน ของทางลูกค้า ความซับซ้อนของระบบ)
 • ติดตั้ง Google Analytics และ Code สำหรับการติดตามอื่นๆ ได้ เช่น Facebook Pixels
 • หน้าเว็บไซต์รองรับการเข้าชมในทุกอุปกรณ์ (Responsive)
 • โดยมีหน้าเว็บไซต์รวม ไม่เกิน 20 หน้า (หน้าเว็บไซต์ที่เพิ่มจากระบบได้เอง จะไม่นับในจำนวนนี้)
 • ใส่ข้อมูลสินค้า ไม่เกิน 20 ชิ้น (มีระบบจัดการ)
 • มีระบบ Backoffice ให้ลูกค้าสามารถอัพเดทเนื้อหาเว็บไซต์ได้ (ผ่านการ Login ด้วย Username/Password)
 • หลังจากจัดทำเว็บไซต์เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีคู่มือการอัพเดทเว็บไซต์ (ไฟล์ pdf) ส่งมอบให้ทางอีเมล์
 • ราคาค่าออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ขึ้นอยู่กับความซับซ้อน และจำนวนระบบภายในเว็บไซต์ ซึ่งต้องสรุปอยู่ในรูปแบบเอกสารสัญญา ก่อนเริ่มงานจริง
 • เมนูเริ่มต้น Home, About Us, Promotions, Products, How to Order, How to Pay, Article, Contact Us

หมายเหตุ

 • ราคานี้ไม่รวมการเชื่อม Payment Gateway
 • กรณีที่ทางลูกค้าต้องการระบบเพิ่มเติม นอกเหนือจากรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายใบเสนอราคา จะต้องมีค่าใช้จ่ายในการเขียนระบบใหม่
เริ่มต้น

120,000

บาท

หมายเหตุ

1.ราคาค่าจัดทำเว็บไซต์ จะอ้างอิงจากรายละเอียด และระบบที่ลูกค้าต้องการ ดังนั้นจึงควรสรุปความต้องการในการทำเว็บไซต์ให้ชัดเจนก่อน หากมาเพิ่มเติมในภายหลัง หรือแก้ไขเมื่อจัดทำระบบเสร็จแล้ว อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

2.การวาง Sitemap (เมนูและข้อมูลในแต่ละหน้า) ที่ชัดเจน จะช่วยให้ลูกค้าจัดเตรียมข้อมูล และมองระบบที่ต้องใช้ ได้ง่ายขึ้น เช่น เมนูในเว็บไซต์มีอะไรบ้าง และแต่ละเมนูจะแสดงข้อมูลอะไร หรือมีระบบอะไรเป็นพิเศษในหน้านั้น เป็นต้น

3.การดูเว็บไซต์คู่แข่งในธุรกิจเดียวกัน หรือรูปแบบเว็บไซต์ที่ชอบ มาเป็น Reference ก่อนติดต่อบริษัทรับทำเว็บไซต์ จะช่วยให้การทำเว็บไซต์เร็วขึ้น และตรงความต้องการมากที่สุด

4.หากมีข้อสงสัย หรือต้องการคำปรึกษาในการทำเว็บไซต์ เรายินดีให้คำแนะนำโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เราพร้อมใช้เวลาพูดคุยกับลูกค้า เพื่อให้ได้ความเข้าใจที่ชัดเจน เกิดความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน ป้องกันความผิดพลาด ที่เกิดจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของทางลูกค้า

เงื่อนไขการชำระเงิน

 • ชำระ 40% เมื่อเริ่มดำเนินการ
 • ชำระ 40% เมื่อส่ง Demo Link งานดีไซน์กราฟฟิกของเว็บไซต์ มีการใส่ข้อมูล และเชื่อมหน้าแล้ว
 • ชำระ 20% เมื่อส่งมอบเว็บไซต์และระบบพร้อมใช้งาน

  ชื่อ-สกุล*

  อีเมล* (สำหรับใช้ในการติดต่อ และจัดส่งใบเสนอราคา)

  โทรศัพท์*

  ชื่อบริษัท/ร้านค้า/หน่วยงาน*

  ที่อยู่ลูกค้า/ที่อยู่บริษัท/ที่อยู่ร้านค้า/ที่อยู่หน่วยงาน

  รูปแบบเว็บไซต์ที่สนใจ

  รายละเอียดที่ลูกค้าต้องการสอบถามเพิ่มเติม

  ไว้ใจให้เราดูแล เริ่มต้นธุรกิจออนไลน์กับเรา