Facebook Ads

ค่าบริการ

4,500

บาท/ 1 เดือน จำนวน 1 โพสต์

12,000

บาท/ 3 เดือน (ตกเดือนละ 4,000 บาท/เดือน) จำนวน 1-3 โพสต์

22,000

บาท/ 6 เดือน (ตกเดือนละ 3,700 บาท/เดือน) จำนวน 1-3 โพสต์

39,000

บาท/ 12 เดือน (ตกเดือนละ 3,250 บาท/เดือน) จำนวน 3-5 โพสต์

ค่าโฆษณา

เริ่มต้น

15,000

บาท/เดือน ค่าลงโฆษณาจะคิดตามจริง

ค่าโฆษณา 50,000 บาท/เดือนขึ้นไป คิดค่าบริการ

10%

ของค่าโฆษณา/เดือน

ค่าบริการจัดทำ Content

  • จัดทำ Graphic อย่างเดียว
    (กรณีลูกค้าจัดเตรียม Content เอง)
    จำนวน 12 รูป/เดือน

12,000

บาท/เดือน

ไม่รวมกับค่าโฆษณา

ค่าบริการจัดทำ Content

  • จัดทำ Graphic
  • และคิด Content จำนวน 12 โพส/เดือน

 

30,000

บาท/เดือน

ไม่รวมกับค่าโฆษณา

หมายเหตุ

ราคาขึ้นอยู่กับการแข่งขันของ Keyword

เงื่อนไขการชำระเงิน

จ่ายรายเดือน

ไว้ใจให้เราดูแล เริ่มต้นธุรกิจออนไลน์กับเรา