Facebook Ads

ค่าบริการ

2,500

บาท/เดือน

สัญญาผูก 3 เดือน

ค่าโฆษณา

เริ่มต้น

15,000

บาท/เดือน

ค่าลงโฆษณาจะคิดตามจริง

ค่าบริการจัดทำ Content

  • จัดทำ Graphic อย่างเดียว
    (กรณีลูกค้าจัดเตรียม Content เอง)
    จำนวน 12 รูป/เดือน

12,000

บาท/เดือน

ไม่รวมกับค่าโฆษณา

ค่าบริการจัดทำ Content

  • จัดทำ Graphic
  • และคิด Content จำนวน 12 โพส/เดือน

 

30,000

บาท/เดือน

ไม่รวมกับค่าโฆษณา

หมายเหตุ

ราคาขึ้นอยู่กับการแข่งขันของ Keyword

เงื่อนไขการชำระเงิน

จ่ายรายเดือน

ไว้ใจให้เราดูแล เริ่มต้นธุรกิจออนไลน์กับเรา