บริการออกแบบ Graphics Banner

บริการเสริม : บริการออกแบบ Graphics Banner

รายละเอียดบริการ

  • ออกแบบ Banner 1 ชิ้น (ตามรายละเอียด, ตัวอย่างชิ้นงาน, บรีฟของทางลูกค้า)
  • สามารถออกแบบได้ทั้ง Banner Website, Facebook, Instagram, Line และ GDN Banner
  • ส่งมอบไฟล์ในรูปแบบ Jpeg และ PSD (Photoshop)

หมายเหตุ

  • ขนาดของ Banner ต้องแจ้งชัดเจน ก่อนเริ่มงาน (ไม่มีการแก้ไขขนาด หลังจากออกแบบแล้ว)
  • สามารถแก้ไขได้ 3 ครั้ง (หากแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งละ 500 บาท)

เงื่อนไขการชำระเงิน

  • 100% เมื่อเริ่มดำเนินการ

ค่าบริการ

1,500

บาท/ชิ้นงาน (ราคาขึ้นอยู่กับรายละเอียด และความยากง่าย)

ไว้ใจให้เราดูแล เริ่มต้นธุรกิจออนไลน์กับเรา