PageSpeed คืออะไร กับปัจจัยที่จะช่วยให้เว็บติดอันดับได้ง่ายขึ้น

PageSpeed คืออะไร

PageSpeed คืออะไร กับปัจจัยที่จะช่วยให้เว็บติดอันดับได้ง่ายขึ้น

ปัจจัยที่ทำให้หน้าเว็บของเราสามารถติดอันดับบนหน้าแรกของ google แบบที่ต้องการควรมีการออกแบบในส่วนของหน้าเว็บให้ดีที่สุด พร้อมกับมีการอัปเดตในส่วนของการใช้งานอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งควรให้ความสำคัญในเรื่องของการเรียนรู้เกี่ยวกับ PageSpeed คืออะไร ร่วมด้วยเพราะมีคือปัจจัยที่จะมีส่วนช่วยให้เว็บของเราติดอันดับได้ง่ายขึ้นนั้นเอง

Page Speed หมายถึงอะไรกับสิ่งที่ควรทราบ

Page Speed หมายถึงความเร็วของหน้าเพจที่ใช้เวลาในการแสดงผลข้อมูลบนเว็บไซต์นั้น ๆ ซึ่งข้อมูลในส่วนนี้จะมีการรวบรวมข้อมูลที่มากมายหลายอย่างเอาไว้ด้วยกัน ตัวอย่างเช่น ตัวหนังสือ รูปภาพ กราฟิก ภาพเคลื่อนไหว และรวมไปถึงภาพวีดิโอต่าง ๆ ร่วมด้วย ซึ่งการโหลดข้อมูลเหล่านี้เพื่อแสดงผลให้ผู้เข้าชมเว็บอาจจะต้องใช้เวลามากพอสมควรและจะต้องมีความรวดเร็วลื่นไหลในขณะที่ใช้งานร่วมด้วย เพราะจะช่วยให้ง่ายต่อการทำ SEO หรือทำเว็บให้ติดอันดับบน Google อย่างนั้นเอง

PageSpeed Insights หมายถึงอะไรบ้าง

PageSpeed Insights หมายถึงอะไรบ้าง

PageSpeed Insights หมายถึงการที่นำเว็บไซต์ที่เราสร้างขึ้นมาวัดค่าความเร็วในการโหลดเข้าหน้าเว็บไซต์อย่างนั้นเอง โดยเว็บที่สามารถตรวจสอบวัดค่าได้จะต้องเป็นเว็บที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุด และทาง Google ต้องมีการให้คะแนนการโหลดของเว็บไซต์ดังกล่าวอยู่ที่ 100 คะแนน ซึ่งสิ่งที่ใช้ในการวัดความเร็วของเว็บไซต์จะประกอบด้วยกันอยู่ 3 ส่วนคือ

1.Request (รีเควส) คือ การเรียกใช้ในส่วนของต่าง ๆ บนเว็บ เช่น รูปภาพ CSS JavaScript หรือตัว JQuery
2.Load Time (โหลดทาม) หมายถึง ระยะเวลาในการโหลดเว็บไซต์ทั้งหมดต่อ 1 หน้าเพจ
3.Page Size (เพจไซต์) หมายถึง ขนาดของไฟล์ทั้งหมดในการดาวน์โหลดหน้าเว็บเพจส่วนนั้น

สาเหตุที่ทำให้เว็บของเราโหลดช้ามีอะไรบ้าง

สำหรับสาเหตุที่ทำให้เว็บของเราช้าลงถือว่ามีหลากหลายปัจจัยเลยก็ว่าได้ซึ่งจะทำให้ใช้ในช่วงที่ใช้งานบนหน้าเว็บส่วนต่าง ๆ จะมีโอกาสในการเกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย ดังนั้นสาเหตุในภาพรวมที่ทำให้เว็บที่เราสร้างขึ้นมีระบบการใช้งานที่ช้าลงก็มีดังนี้

1.Server ไม่มีประสิทธิภาพซึ่งมีสาเหตุมาจากที่จำนวนการแชร์เว็บไซต์บนเซิร์ฟเวอร์ที่มากเกินไปจนทำให้เซิร์ฟเวอร์ทำงานหนักมากขึ้นอย่างนั้นเอง
2.Script Code ต่าง ๆ จะมีการเรียกใช้งานบนหน้าเว็บที่มากเกินไป
3.ปัญหาเรื่องของระบบอิ่น ๆ ทางเว็บไซต์ ในส่วนของการทำเว็บไซต์จะต้องมีการเขียนโค้ดต่าง ๆ ขึ้นมา และจะต้องใช้ความละเอียดอ่อนในการทำงานที่มากที่สุด และรวมไปถึงการใช้ความอดทนในการทำงานร่วมด้วย เพราะถ้าเขียนโค้ดที่ผิดไปตัวใดตัวหนึ่งหน้าเว็บก็จะเกิดปัญหา

การใช้งานเลยทันทีและทำให้การดาวน์โหลดหน้าเว็บดูช้าลงมากขึ้นอีกด้วย ดังนั้นการเขียนโค้ดบนหน้าเว็บควรมีการตรวจสอบความถูกต้องก่อนการรันโปรแกรมทุกครั้งเพื่อเป็นการป้องกันข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นนั้นเอง

การวัดค่าความเร็วของเพจทำได้อย่างไร

ในส่วนของการวัดค่าความเร็วของเพจนั้นสามารถทำได้หลากหลายวิธีเลยทีเดียว อีกทั้งการแบ่งเวลาในการวัดค่าความเร็วของเว็บที่เราสร้างขึ้นจะส่งผลดีในการนำข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่พบเจอไปปรับปรุงแก้ไข้ให้การใช้งานบนหน้าเว็บดีขึ้นกว่าเดิมอีกด้วย และวิธีที่คนส่วนใหญ่นิยมใช้กันมากที่สุดก็มีดังนี้
1. Fully Loaded Page หมายถึง การวัดความเร็วในการโหลดเพจทั้งหน้าเต็มแบบ 100 เปอร์เซ็นต์
2. Time to First Byte หมายถึง การวัดความเร็วจากระยะเวลาที่เพจจะเริ่มโหลดข้อมูล
3. First Meaningful Paint/First Contextual Paint หมายถึง การวัดความเร็วในการโหลดข้อมูลที่ไม่เต็มร้อย แต่มากพอที่ผู้เข้าชมจะเห็นข้อมูลบางส่วนได้

ปัจจัยที่มีผลต่อ Page Speed มีอะไรบ้าง

สำหรับปัจจัยที่มีผลกับ Page Speed ถือว่ามีปัจจัยหลายอย่างเลยทีเดียว โดยเริ่มตั้งแต่การเขียนโค้ดบนเว็บและรวมไปถึงการจัดระบบต่าง ๆ ภายในเว็บร่วมด้วย อีกทั้งการอัพโหลดในส่วนของบทความหรือรูปภาพต่าง ๆ ไม่ควรมีไฟล์ที่ใหญ่มากเกินไปเพราะทำให้เว็บไม่มีความเสถียรและยังทำให้ระบบการใช้งานมีปัญหา นอกจากนี้ควรให้ความสำคัญในเรื่องของการอัพเดตหน้าเว็บอยู่ตลอดเวลาและมีการตรวจสอบความผิดปกติต่าง ๆ ร่วมด้วยก็จะช่วยให้ผู้ใช้งานเว็บของเราสามารถกดเลือกในส่วนต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดายและไม่เกิดปัญหาต่อการใช้งานอีกด้วย

เหตุผลที่ทาง Google ถึงให้ PageSpeed มีส่วนสำคัญกับ SEO

โดยทาง Google ได้เคยประกาศแบบทางการไว้ว่า Page Speed เป็นปัจจัยสำคัญที่ใช้ในการจัดลำดับเว็บไซต์บน Google (Google Rankings) ดังนั้นจึงทำให้ความสำคัญในการเลือกใช้บทความประเภท SEO ที่มีคุณภาพและควรเป็นบทความที่มีความสดใหม่อยู่เสมอจะช่วยให้เว็บของเราสามารถติดอันดับได้ง่าย พร้อมกับยังช่วยให้มีผู้ใช้งานบนเว็บของเราเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมจนส่งผลดีในเรื่องของธุรกิจที่เราทำอยู่ให้เติบโตและมียอดขายที่ดีกว่าเดิมอีกด้วย

สรุป PageSpeed คืออะไร?

เรียกได้ว่า pagespeed เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อเว็บของเราที่มากที่สุด ดังนั้นการสร้างเว็บให้สามารถติดอันดับบนหน้าแรกของทาง Google ได้ในแบบที่ต้องการควรมีการศึกษาในเรื่องของการเขียนโค้ดในแบบที่ถูกต้องพร้อมกับจะต้องมีการศึกษาเกี่ยวกับการทำ SEO ร่วมด้วยก็จะมีส่วนช่วยให้เว็บของเราสามารถติดอันดับได้ในแบบที่ต้องการอย่างนั้นเอง

[Total: 0   Average: 0/5]